MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Odborné stanoviská z roku 2018

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2017
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2018 (2019-2020)