MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

47. zasadnutie MZ

47. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. august 2018 (utorok) o 9:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Zasadnutie nebolo uznášaniaschopné.


Pozvánka