MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

46. zasadnutie MZ

46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 19. júl 2018 (štvrtok) o 9:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Zasadnutie nebolo uznášaniaschopné.


Pozvánka