MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

42. zasadnutie MZ

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. február 2018 (piatok) o 9:30 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Zloženie sľubu poslanca
     dôvodová správa

3. Návrh na prerokovanie žiadosti o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Moldava and Bodvou za účelom vybudovania závodu pre Správu štátnych hmotných rezerv SR
     dôvodová správa
     žiadosť

4. Diskusia

5. Záver


Pozvánka