MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

28. zasadnutie MZ

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 13. február 2017 (pondelok) o 14:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

 

Program:

 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Prerokovanie výstavby športovej haly SZĽH

3. Diskusia

4. Záver

 

Pozvánka

Uznesenie

Zápisnica