MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

22. mimoriadne zasadnutie MZ

13.10.2016 12:09

22. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 11. október 2016 (utorok) o 15:00 h., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

 

Program

 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti:

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie
- schválenie programu

2. Prerokovanie vetovaného uznesenia č. 266/2016 tj. Návrh na zmeny v zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava n/B.

3. Prerokovanie vetovaného uznesenia č. 262/2016 tj. Vysporiadanie právneho stavu mesta Moldavy nad Bodvou a Nadáciou pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány.

4. Prerokovanie vetovaného uznesenia č. 264/2016 tj. Vysporiadanie právneho stavu mesta Moldavy nad Bodvou a Nadáciou pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány.

5. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenie

Zápisnica