MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ladislav Zupko - predseda

- Ing. Oliver Kovács
- PaedDr. Jana Ločová
- Bc. Ľudovít Matta


Tlačivá pre poslancov (Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov)1. zasadnutie - pozvánka
1. zasadnutie - zápisnica (10.01.2019)

2. zasadnutie - pozvánka
2. zasadnutie - zápisnica (29.01.2019)

3. zasadnutie - pozvánka
3. zasadnutie - zápisnica (09.05.2019)

4. zasadnutie - pozvánka
4. zasadnutie - zápisnica (29.10.2019)

5. zasadnutie - pozvánka
5. zasadnutie - zápisnica (12.11.2019)

6. zasadnutie - pozvánka
6. zasadnutie - zápisnica (02.06.2020)

7. zasadnutie - pozvánka
7. zasadnutie - zápisnica (30.07.2020)

8. zasadnutie - pozvánka
8. zasadnutie - zápisnica (14.10.2020)

9. zasadnutie - pozvánka
9. zasadnutie - zápisnica (17.03.2021)
Zverejnenie údajov majetkových priznaní poslancov za rok 2019