MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ladislav Zupko - predseda

- Ing. Oliver Kovács
- PaedDr. Jana Ločová
- Bc. Ľudovít Matta


Vzor - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Vzor - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie1. zasadnutie - pozvánka
1. zasadnutie - zápisnica (10.01.2019)

2. zasadnutie - pozvánka
2. zasadnutie - zápisnica (29.01.2019)

3. zasadnutie - pozvánka
3. zasadnutie - zápisnica (09.05.2019)

4. zasadnutie - pozvánka
4. zasadnutie - zápisnica (29.10.2019)

5. zasadnutie - pozvánka
5. zasadnutie - zápisnica (12.11.2019)