MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí

Zoltán Dobos - predseda

- Mgr. István Nagy
- PaedDr. Jana Ločová
- PhDr. Iveta Klajberová
- PhDr. Jana Kovácsová
- Ing. László Köteles1. zasadnutie - pozvánka
1. zasadnutie - zápisnica (29.01.2019)

2. zasadnutie - pozvánka
2. zasadnutie - zápisnica (25.06.2019)

3. zasadnutie - pozvánka
3. zasadnutie - zápisnica (05.09.2019)

4. zasadnutie - pozvánka
4. zasadnutie - zápisnica (14.11.2019)

5. zasadnutie - pozvánka
5. zasadnutie - zápisnica (02.12.2019)

6. zasadnutie - pozvánka
6. zasadnutie - zápisnica (21.01.2020)

7. zasadnutie - pozvánka
7. zasadnutie - zápisnica (08.07.2020)

8. zasadnutie - pozvánka
8. zasadnutie - zápisnica (14.10.2020)