MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia finančná, správy majetku a obchodu

Ing. Norbert Krušinský - predseda

- Ing. Vojtech Bodnár
- Ing. Ján Csala
- Ing. István Zachariaš
- JUDr. Darina Horváthová
- Terézia Sabová
- Ing. Peter Hudák
- Iveta Kmeťová (ukončenie funkcie 31.10.2020)
- Tomáš Elek (začiatok funkcie 1.11.2020)
- Ing. Radovan Dráb, PhD.


1. zasadnutie - pozvánka
1. zasadnutie - zápisnica (05.02.2019)

2. zasadnutie - pozvánka
2. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné (09.04.2019)

3. zasadnutie - pozvánka
3. zasadnutie - zápisnica (13.06.2019)

4. zasadnutie - pozvánka
4. zasadnutie - zápisnica (16.09.2019)

5. zasadnutie - pozvánka
5. zasadnutie - zápisnica (20.11.2019)

6. zasadnutie - pozvánka
6. zasadnutie - zápisnica (26.11.2019)