MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisie pri MZ - 8. volebné obdobie

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisiíKomisia na ochranu verejného záujmu


Komisia finančná, správy majetku a obchodu


Komisia pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia


Komisia investičných činností a výstavby


Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo


Komisia pre školstvo


Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí


Komisia pre rozvoj mestskej časti Budulov


Komisia pre šport


Komisia pre ochranu verejného poriadku


Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu