MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Bc. Erika Čajkovská - predseda

1. Doc. Ing. Štefan Kuzevič PhD.
2. Ing. Oliver Kovács
3. Jaroslav Pupala
4. Viliam Sýkora
5. Mgr. Gabriela Janičová
6. Ing. Ľubomír Somodi
7. Ing. Štefan Sciranka
8. Ing. Peter Štark
––––––––––––––––––––
9. Ing. Július Grulyo
10. Tomáš Kalász
11. JUDr. Pavol Milan
12. Iveta Kmeťová


Pozvánka na 1. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 3. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 5. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 8. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 12. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti