MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Olga Kis Pálová - predseda

1. Mgr. Mária Szilágyiová
2. Mgr. Vladimíra Kmeťová
3. MUDr. Erika Csachová
4. Ing. Eva Chválová
5. Roman Rybár
6. Mgr. Diana Hronecová
7. Helena Garová
8. Mgr. Antónia Sopková


Pozvánka na 1. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 2. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 3. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 4. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 5. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Stanovisko z 5. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Zápisnica zo spoločného zasadnutia komisie verejného poriadku a komisie sociálnych vecí


Pozvánka na 6. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Stanovisko zo 6. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 7. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 8. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Pozvánka na 10. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 10. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 11. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 13. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 13. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 14. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica zo 14. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 15. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 15. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 16. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 16. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva