MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia školstva

PaedDr. Jana Ločová - predseda

1. Mgr. Gabriela Janičová
2. PaedDr. Jolana Liszkaiová
3. Helena Rostášová
4. Mgr. Viera Lukáčová
5. Mgr. István Nagy
6. Mgr. Mária Csontosová
7. Mgr. Mária Tóthová
8. PaedDr. Andrea Papp
–––––––––––––––––––––––-
10. Bc. Irma Horváthová


Pozvánka na 1. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 2. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 3. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 4. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 5. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 6. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 7. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 8. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 9. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 13. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 14. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica zo 14. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 15. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 15. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 16. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 16. zasadnutia komisie školstva


Pozvánka na 17. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica zo 17. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 18. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 18. zasadnutia komisie školstva