MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Otto Komjáti - predseda

1. Jaroslav Pupala
2. Zoltán Kiss
3. Ing. Attila Bodnár
4. Ing. Ľubomír Somodi
5. Roland Szabó
6. Štefan Kuzma
7. Ing. Roland Cingeľ
8. Ing. Viliam Csontos
–––––––––––––––––––––-
9. Imrich Zborai
10. Stanislav Samko


Pozvánka na 1. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 2. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 3. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 4. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 5. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 6. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 7. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 8. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora


Pozvánka na 9. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

10. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 11. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora
Zápisnica z 12. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora