MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Iveta Kmeťová - predseda

1. Olga Kis Pálová
2. Ing. Norbert Krušinský
3. František Pavlovič
4. PaedDr. Iveta Klajberová
5. Ing. Viliam Hodermarský
6. Milena Nogradi
7. Eva Weiserová
8. Zoltán Dobos
––––––––––––––––––––––––-
9. Mgr. Erika Vitéz
10. Ing. Attila Bodnár
11. Csaba Bartók
12. Katarína Leňková


Pozvánka na 1. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 2. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 3. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 4. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 5. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 6. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 7. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 8. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu


Pozvánka na 9. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 12. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 13. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu