MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia finančná

Ing. Norbert Krušinský - predseda

1. Ing. Tomáš Kiss
2. Ing. Vojtech Bodnár
3. Karin Čobádiová
4. Iveta Kmeťová
5. Bc. Erika Čajkovská
6. JUDr. Darina Horváthová
7. Ing. Imrich Ikrényi
8. Ing. Irena Petrášová
––––––––––––––––––––-
9. Ing. Jozef Selin PhD.


Pozvánka na 1. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 1. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 2. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 2. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 3. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 3. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 4. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 4. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 5. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 5. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 6. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 6. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 7. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 7. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 8. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 8. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 9. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 9. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 10. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 10. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 11. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 11. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 12. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 12. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 13. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 13. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 14. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica zo 14. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 15. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 15. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 16. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 16. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 17. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica zo 17. zasadnutia finančnej komisie


Pozvánka na 18. zasadnutie finančnej komisie
18. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné

Pozvánka na 19. zasadnutie finančnej komisie
19. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné

Pozvánka na 20. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 20. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 21. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 21. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 22. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 22. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 23. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 23. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 24. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 24. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 25. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 25. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 26. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 26. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 27. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 27. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 28. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 28. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 29. zasadnutie finančnej komisie
29. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné