MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisia bytová

Ing. Attila Bodnár - predseda

1. Ing. Ľubomír Somodi
2. Roland Szabó
3. PaedDr. Jana Ločová
4. Alexander Pöhm
5. Olga Kis Pálová
6. Peter Komjáti
-–––––––––––––––––––––-
7. Ing. László Iván


Pozvánka na 1. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 1. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 2. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 2. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 3. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 3. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 4. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 4. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 5. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 5. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 6. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 6. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 7. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 7. zasadnutia bytovej komisie


Pozvánka na 8. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 8. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 9. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 9. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 10. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 10. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 11. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 11. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 12. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 12. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 13. zasadnutie bytovej komisie
13. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné

Pozvánka na 14. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 14. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 15. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 15. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 16. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica zo 16. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 17. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica zo 17. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 18. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 18. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 19. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 19. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 20. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 20. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 21. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 21. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 22. zasadnutie bytovej komisie
22. zasadnutie nebolo uznášaniaschopné

Pozvánka na 23. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 23. zasadnutia bytovej komisie
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov (2018) podľa VZN č. 101