MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisie pri MZ - 7. volebné obdobie

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií


Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisia finančná

Komisia výstavby a dopravy

Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Komisia školstva

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Komisia športu

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia bytová

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Komisia pre rómsku problematiku

Komisia pre mestskú časť Budulov

Komisia cirkevná

Komisia pre sídelnú časť Sídliska

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu