MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisie pri MZ - 7. volebné obdobie

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií


Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisia finančná

Komisia výstavby a dopravy

Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Komisia školstva

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Komisia športu

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia bytová

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Komisia pre rómsku problematiku

Komisia pre mestskú časť Budulov

Komisia cirkevná

Komisia pre sídelnú časť Sídliska