MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Podnikateľský inkubátorový dom

Názov inštitúcie: Podnikateľský inkubátor Moldava nad Bodvou

Adresa prevádzky: Školská ulica 10, 04501 Moldava nad Bodvou

Kontakt:

Rozloha: 578 m2

Zameranie inkubátora: všeobecný - podpora začínajúcim podnikateľom

Priestory na prenájom:

 • 6 priestorov na poskytovanie služieb 
 • 8 kancelárskych priestorov 
 • 1 prezentačná hala o výmere 214 m2

Zakladateľ:

 • Mesto Moldava nad Bodvou
 • Košický samosprávny kraj
 • Moldavská regionálna rozvojová agentúra

Podnikateľský inkubátor v Moldave nad Bodvou je dvojpodlažná budova.

Na prízemí je umiestnená prezentačná hala o výmere 214 m2, informačné centrum pre podnikateľov o výmere 53 m2 a priestory na prenájom začínajúcim podnikateľom poskytujúcim služby.

Na I. poschodí je školiaca miestnosť pre 32 osôb s keramickou tabuľou, a priestory na prenájom za účelom poskytovania služieb alebo za účelom zriadenia kancelárie podnikateľom.

Na II. poschodí sú umiestnené kancelárske priestory pre novozačínajúcich podnikateľov v počte 5 a rokovacia miestnosť pre 30 osôb.


Poskytované služby

 • Informácie o trhu a podnikaní na Slovensku a v EU
 • Informácie o fondoch EU a o podmienkach ich čerpania
 • Informácie o regionálnom rozvoji a o potenciali regionu
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Poradenstvo pri spracovaní podnikateľských zámerov
 • Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o poskytnutie pomoci z grantových projektov a z fondov EU

Cenník prenájmu inkubátorového domu:
HALA - cena prenájmu - 24,38 €/deň
miest. 203+204 - 16,59 €/deň + služby súvisiace s nájmom
miest. 303+304 - 16,79 €/deň + služby súvisiace s nájmom

 

PRIESTORY

FIRMY

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu