MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Čisté mesto

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu. Od 1. júla 2020 zber a zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota.
Z tohto dôvodu prosíme občanov mesta, aby akékoľvek problémy súvisiace s nevyvezením komunálneho odpadu hlásili mestskému úradu na tel. č.: 0917 677 115.

Harmonogram zberu 2021
Zvozový kalendár triedeného zberu 2021
(platný od 1. januára)
 - Podzemné kontajnery
 - Rodinné domy
 - Bytové domy

Manuál pre nakladanie s drobným stavebným odpadom v meste Moldava nad Bodvou

Úradný záznam z pracovného stretnutia


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Informačné letáky Ministerstva životného prostredia SR:
   - Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade
   - 10 tipov ako neplytvať potravinami
   - Neskládkuj a nespaľuj
   - Domácnosť bez odpadov

Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad
   - Kompostovanie
   - Komunitné kompostovanie
   - 10 typov ako neplytvať potravinami
   - Predchádzanie vzniku odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade


Kompostovanie - formulár interaktívny
Kompostovanie - formulár na tlač


Informačné materiály spoločnosti Natur-pack


Triedenie odpadov počas Vianoc