MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Čisté mesto

Važení občania,

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 15. mája 2016 nastane zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu TERASA mesta Moldava nad Bodvou t.j. vývoz komunálneho odpadu sa od 20. týždňa uskutoční v UTOROK. Zároveň oznamujeme, že zamestnanci mesta začnú aj s označením nádob na komunálny odpad, ktoré majú fyzické a právnicke osoby nahlásené. Firma zabezpečujúca odvoz bude odvážať iba mestom označené nádoby na odpad. Ďalej oznamujeme, že dôjde aj k zmene odvozu vykladaných vriec s komunálnym odpadom. Od 25. mája budú odvezené iba vrecia s logom spol. KOSIT a.s., ktoré si občania môžu zakúpiť na Mestskom úrade, ul. Bartalosova 16, č.dv.: 3.

Tel. kontakt: 055 488 0227, 0917 677 115

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zvozový kalendár triedeného zberu 2020 (platný od 1. januára)
Zvozový kalendár triedeného zberu 1100 l zberných nádob 2020

Manuál pre nakladanie s drobným stavebným odpadom v meste Moldava nad Bodvou

Úradný záznam z pracovného stretnutia


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

 

Bezplatná zelená linka KOSIT, a.s. - 0800 156 748 (operátor)


Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad
   - Kompostovanie
   - Komunitné kompostovanie
   - 10 typov ako neplytvať potravinami
   - Predchádzanie vzniku odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade


Kompostovanie - formulár interaktívny
Kompostovanie - formulár na tlač