MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Upozornenie na zákaz vstupu do priestranstva okolo vodojemu

06.09.2019 12:02
Vlastník pozemku Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ohradené okolie vodojemu na kopci je jej majetkom a nie verejným priestranstvom. Ide o objekt s vysokým stupňom ochrany a z uvedeného dôvodu je zákazané zdržiavať sa v tomto priestore. Vodárenská spoločnosť na základe predchádzajúcich udaní požiadala políciu o zvýšený monitoring a občania môžu byť za porušenie zákazu sankcionovaní v zmysle zákonných ustanovení.