MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestská polícia upozorňuje rodičov

20.07.2020 10:16
Počas školských prázdnin deti neraz musia tráviť čas samé. Dlhé hodiny sa túlajú samé po uliciach, alebo v nepriaznivom počasí trávia čas na počítači a internete. Keď nie sú pod dozorom svojich rodičov alebo iných dospelých môže to byť pre ne nebezpečné nielen vonku, ale aj doma. Nezáujem rodičov, alebo nezabezpečenie dohľadu nad deťmi môže viesť k následkom, ktoré by si žiaden rodič neprial.
Deti sa na ulici môžu stať obeťou mravnostnej, majetkovej a tiež násilnej kriminality. Deti zažívajú ublíženie na zdraví alebo vydieranie priamo na vlastnej koži. Príčin násilnej kriminality je viacero, od sociálnych nerovností, cez závislosť na omamných látkach až po patologické hráčstvo. Deti sa často stretávajú s vreckovými krádežami, v tých horších prípadoch s lúpežnými prepadnutiami. Doma za počítačom sa zas deti môžu stať obeťami kyberšikany. Často navštevujú stránky s nevhodným obsahom, sociálne siete, kde zdieľajú svoje osobné fotografie a videá. Osobné fotografie, neraz s intímnym obsahom, môžu ľahko skončiť v rukách cudzích osôb a deti sa nechtiac stávajú obeťami detskej pornografie.
Mládež zas nabáda nuda na zlé chodníčky. Často prichádzajú prvé skúsenosti s drogou, cigaretami, či alkoholom. Počas prázdnin má Záchranná zdravotná služba oveľa viac výjazdov k deťom, ktoré sú intoxikované alkoholom alebo drogami.
Okrem ohrozenia života a zdravia hrozí deťom závislosť, ktorá ich neskôr môže priviesť až k páchaniu trestnej činnosti, nehovoriac o následkoch v rodine, škole a medzi priateľmi.
V čase prázdnin sa často objavuje aj problém zneužívania tiesňových volaní. Deti sa často bavia volaním na linky 112, 158, 155, 150, pritom si ale neuvedomujú, že tieto hovory sú nielen nahrávané, ale hlavne, že v čase ich volania zo zábavy môže niekomu naozaj ísť o život. Zbytočné výjazdy ohrozujú život a zdravie ľudí.
Deti a mládež sú ľahko zraniteľné a ovplyvniteľné a potrebujú pomocnú ruku skôr, ako nastanú problémy. Pomoc, ktorá prichádza neskôr, je oveľa náročnejšia, niekedy až nemožná. Rodičia by sa preto mali neustále zaujímať o svoje deti, mali by vedieť s kým trávia čas, kde ho trávia a svoje deti predovšetkým počúvať. Deti svoje problémy často nevedia presne pomenovať, preto je dôležité ich pozorne počúvať a vyhodnocovať informácie z pohľadu dospelého. Kým totiž nebudú dospelí, potrebujú mať rodičov nablízku, aj keď to často odmietajú.