MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestská polícia upozorňuje na používanie pyrotechniky

19.12.2019 10:21
Používanie pyrotechnických výrobkov upravuje zákon č. 58 z roku 2014, ktorý v § 53 ods. 3 hovorí, že používať pyrotechnické výrobky možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
V inom, ako vyššie uvedenom období je pyrotechnické výrobky zakázané používať a porušenie sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 33 €.
Používanie pyrotechnických výrobkov je zakázané, hlavne z dôvodu vzniku nadmerného hluku, ktorým sú obťažovaní ostatní občania mesta a taktiež z možného ohrozenia zdravia občanov, ako aj samotného používateľa pyrotechnických výrobkov, počas detonácie. Používať sa podľa zákona smú len pyrotechnické výrobky kategórie F 1, medzi ktoré patria tzv. fontánky a prskavky, avšak aj používanie týchto zákon zakazuje osobám mladším ako 15 rokov.