MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Správy mestskej polície

Členovia MsP s certifikátmi

Členovia MsP s certifikátmi

02.02.2017
Na pracovnej porade dňa 20. januára 2017 odovzdal primátor mesta Slavomír Borovský členom mestskej polície certifikáty - osvedčenia o absolvovaní odborného školenia na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Správa o činnosti MsP za obdobie od 01.07. do 09.11.2016

Správa o činnosti MsP za obdobie od 01.07. do 09.11.2016

21.11.2016

Správa o činnosti Mestskej polície Moldava nad Bodvou za obdobie od 01.07.2016 do 09.11.2016.

Beseda s dôchodcami o bezpečnosti

Beseda s dôchodcami o bezpečnosti

23.11.2015

Príslušníci policajného zboru na čele s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Moldave n/B Tiborom Draskóczym a zástupca náčelníka Mestskej polície Peter Hodermarský uskutočnili na podnet vedenia mesta prednášku o nástrahách, ktoré ohrozujú bezpečnosť starších ľudí.

Správa o činnosti MsP

Správa o činnosti MsP

17.06.2015

Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za I. polrok 2015.

Rómska občianska hliadka v Moldave nad Bodvou

Rómska občianska hliadka v Moldave nad Bodvou

04.10.2014

Mesto Moldava nad Bodvou realizuje projekt s názvom „Rómska občianska hliadka v Moldave nad Bodvou“