MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Symboly mesta

Erb a vlajka Moldavy nad Bodvou

 

V modrom štíte strieborná holubica so zlatým zobákom obkolesená dvoma zlatými klasmi.

Pôvodným historickým pečatným symbolom starobylej Moldavy nad Bodvou bola len holubica, symbol sv. Ducha, ktorému bol zasvätený miestny gotický kostol zo 14. storočia. Hoci najstarší známy dokument, ktorý dokladá používanie tohto symbolu, je z roku 1603, je pravdepodobné, že v meste sa používal už aj sto rokov predtým. Cisár Ferdinand II. písomne 2. mája 1634 potvrdil dávnejšie používaný znak.

Najznámejšiu predlohu erbu mesta Moldava nad Bodvou predstavuje nedatovaná nástenná maľba v bývalom dome Abovsko-turnianskej župy v Košiciach (dnes Východoslovenské múzeum). V strede modrého oválneho štítu je biela holubica obkolesená vencom z klasov a kvetov. Túto podobu erbu si osvojilo aj mesto. Až po konzultáciách s heraldickou komisiou v 80. rokoch sa veniec nahradil klasmi obvyklejšími v domácej heraldike. V takejto podobe mesto používa svoj erb od 6. júna 1985.

Vlajka Moldavy nad Bodvou pozostáva zo siedmych pozdľžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do tretiny dľžky listu vlajky.

Erb výtvarne spracoval Ladislav Čisárik ml.