MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Karcag

Dohodu o spolupráci podpísali partnerské mestá 20.08.1998 a týka sa šiestich oblastí:
- činnosť samosprávy, výmena skúseností z práce poslancov, komisií, riadenia mesta
- vzdelávanie - presadzovať nadviazanie vzťahov medzi školami, škôlkami a spoločenskými organizáciami v oblasti vzdelávania, resp. výmennej rekreácie žiakov - Stredná poľnohospodárska škola v Karcagu a Stredná poľnohospodárska škola v Moldave nad Bodvou už roky spolupracujú v oblasti odbornej, kultúrnej a športovej
- šport - konkrétne formy spolupráce dohodnú športové organizácie, organizovanie spoločných podujatí, priateľských zápasov
- kultúra - vzájomné spoznávanie kultúry regiónov prostredníctvom miestnych televíznych štúdií, umeleckých súborov, výmenných kultúrnych akcií
- cestovný ruch - výmena skúseností, vzájomné spoznávanie prostredníctvom prospektov, výmenou turistických publikácií, prostredníctvom činnosti informačných kancelárii
- hospodárstvo - vytvoria sa osobitné komisie, ktoré budú napomáhať nadväzovaniu kontaktov medzi podnikateľmi

webstránka mesta Karcag