MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Edelény

Samosprávy mesta Moldava nad Bodvou a mesta Edelény sa dohodli na rámcovej spolupráci v záujme pestovania a  upevňovania priateľstva medzi občanmi oboch miest. Zmluva o spolupráci bola podpísaná 10.09.1999 a spolupracujúce strany sa v nej dohodli vytvárať a rozvíjať družobné vzťahy na základe vzájomných výhod a záujmov.

Spolupráca sa zakladá na:
- výmene skúseností v oblasti samosprávy (výmena regionálnych i odborných novín a časopisov)
- výmene skúseností medzi komisiami, ktoré koordinujú primátori týchto miest, výmene skúseností odborníkov a vedúcich pracovníkov mestom zriadených organizácií (výmenné návštevy pedagógov, žiakov, spolupráca v oblasti výučby slovenského a maďarského jazyka)
- napomáhanie rozvoju turistiky (možnosti rekreácie, propagácia možností v miestnej tlači, miestnej TV, prostredníctvom informačných kancelárií)
- v kultúrnej oblasti vzájomné oboznamovanie sa s tradíciami, dejinami, vzájomné účinkovanie umeleckých súborov  na významných kultúrnych podujatiach

webstránka mesta Edelény