MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol v Moldave nad Bodvou sa nachádza v historickom centre mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol. Na jeho základoch bol v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína vybudovaný kostol v gotickom štýle, ako košický Dóm Svätej Alžbety.

Pôvodne bol moldavský kostol trojloďový s dlhým presbytériom. Bočné svätyne sa čiastočne zlikvidovali pri barokovej prestavbe v poslednej tretine 18. storočia. Kostol je zasvätený Duchu Svätému, čo sa odráža aj v erbe mesta (holubica) a holubicu s rozprestretými krídlami vidieť aj nad hlavným oltárom. Tento je pseudogotický a pochádza z roku 1896. Veža kostola sa nachádza na západnej strane, má tri zvony. Vedľa veže z južnej strany sa nachádza prístavba kaplnky Božieho hrobu.

Významnú úlohu v protireformácii pripisujú legendy františkánskemu mníchovi Herkovi, ktorého miestne tradície dodnes spomínajú ako pátra Herka. Podľa legiend neváhal postaviť sa na čelo vojakov so zbraňou v ruke a tak obracať na vieru protestantov. V kostole je jeho podobizeň vytesaná do kameňa s vyznačením roku smrti - 1686. Objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok.

Južný portál rímsko-katolíckeho kostola

Južný portál rímsko-katolíckeho kostola nesie všetky znaky gotickej kamenárskej huty košického Dómu. Je pravdepodobne dielom tých istých majstrov alebo ich žiakov, ako Dóm Sv. Alžbety v Košiciach.

foto: Adrián Juríček

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu