MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozpočtové organizácie

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety

Hlavná 87
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 31269141
DIČ: 2021401965
riaditeľka
: Mgr. Antónia Sopková
tel.: 055 460 3637, 0908 563 920

www.ddmoldava.sk

 

Základná škola, Československej armády 15

Československej armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 31302912
DIČ: 2020963186
riaditeľka
: PaedDr. Jolana Liszkaiová
tel.: 055 460 2134
fax: 055 460 2134

www.zsmoldava.edupage.org

 

Základná škola, Severná 21

Severná 21
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 35544295
DIČ: 2021655702
riaditeľka
: Mgr. Gabriela Janičová
tel.: 055 460 3109
fax: 055 489 8099
zssevmoldava@gmail.com
www.zs2moldava.edupage.org

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Československej armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 31302904
DIČ: 2020963142
riaditeľ
: Mgr. Andrea Sirgely (poverená dočasným vedením)
tel.: 055 460 2284
fax: 055 460 2975
zsvjmmoldava@gmail.com
www.gymnmold.edupage.org

 

Základná umelecká škola

Hlavná 67
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 35544252
DIČ: 2021664711
riaditeľ
: Miroslav Smrek
tel.: 055 460 2150

zusmoldava.edupage.org

 

Centrum voľného času CVrČek

Školská 5
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 35544236
DIČ: 2021638630
riaditeľka
: Mgr. Mária Tóthová
tel.: 055 460 7253

www.cvcmoldava.edu.sk
www.facebook.com/cvcmoldava

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu