MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ocenenia mesta

Čestný občan mesta

Mons. Kádasi István (2003)

PhMr. Gustáv Stibrányi (1999)

 

Ceny Pro Urbe

2016 - Helena Garová

2015 - MUDr. Erika Csachová

2014 - Mgr. Ilona Sýkora

2013 - PaedDr. Štefan Liszkai

2012 - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou

2011 - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou, Mgr. Katarína Schnellyová

2010 - Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD., Miestna organizácia Csemadok-u

2009 - Futbalový klub BODVA, Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou

2008 - Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella

2007 - Vojtech Draskoczy

2006 - Jozef Gebe

2005 - RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

2004 - Spevácky zbor "Szepsi Asszonykórus"

2003 - Ladislav Osztro

2002 - Róbert Máthé

2001 - Ladislav Tamás

2000 - Ildikó Nagyová

 

Ceny mesta

2019 - Štefan Matis, Réka Harajda, František Greguš, András Demko

2017 - Helena Rostášová, Jozef Kostura, PhDr. Mgr. Péter Halász

2016 - Irena Čirčová, Zoltán Drága, Ján Kadlec

2015 - Anna Danková, PhDr. Michal Bojko, Andrej Dojčák

2014 - Viera Nagyová, Adam Klajber, Centrum voľného času CVrČek, Gymnázium Štefana Moysesa

2013 - PhDr. Ladislav Kučera, CSc., Erika Csepelyová, Viliam Bascsúr

2012 - František Boda, Ing. Pavel Góts, Mgr. Th. Zoltán Gyüre

2011 - Anna Ikrényiová, Ženský spevácky zbor Živena, Šarlota Képesová

2010 - Aranka Pruszák, Helena Amrichová, RNDr. Elena Pipišová, Stredná odborná škola

2009 - László Szombathy, Monika Hudáková

2008 - Pavol Koštenský, Mgr. Gizela Zabóová, "Moldavský chlieb"

2007 - Ženský spevácky súbor „Búzakalász“, Ing. Ján Tóth, PhDr. Anastázia Vavríková

2006 - Mgr. Edita Ivanišová, Eugen Somody, Katarína Žolnerová

2005 - Attila Balla, Ladislav Ivanko, Tibor Rybár

2004 - Dr. Gellért Tamás, Margita Semanová, Rudolf Rybár

2003 - Katarína Brašková, Ján Gubek, Imrich Lyócsa, Gabriel Szmerek

2002 - Mária Spišáková, Katarína Vincejová, Skautský oddiel Miklósa Bercsényiho

2001 - Helena Garová, Béla Remák, Ján Szojka

2000 - Súbor mažoretiek Twingy, Ženská spevácka skupina Živena, Imrich Lyócsa


Ceny primátora

2019 - Árpád Ternei, Eva Hudáková

2017 - Imre Zborai

2016 - Mgr. Jozef Balga, M.A. Tamás Király

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu