MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pamätihodnosti

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol v Budulove bol postavený v miestnej časti mesta vzdialeného na 3 km, na mieste starého kostola. Tento bol počas zúrivých bojov na konci 2. svetovej vojny značne poškodený a preto zbúraný. Posledná omša sa tu slúžila 8. decembra 1944.

V roku 1991 bol položený základný kameň nového kostola. Na stavbu prispeli finančnými zbierkami farníci, mesto Moldava nad Bodvou, budulovskí rodáci z celého sveta a zahraniční sponzori. Významnú pomoc poskytol aj rodák z Budulova, kanonik István Kádasi, ktorý pôsobí v Budapesti. Architektom stavby je Michal Baník z Košíc. Kostol bol vysvätený 16. júla 1996.

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu