MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozlúčka s významným budulovským rodákom

18.12.2017 16:01
V týchto dňoch sa Budulovčania rozlúčili so svojim snáď najznámejším rodákom Mons. Istvánom Kádasim.
Narodil sa 4. augusta 1927 v Budulove. Tu prežil svoju mladosť a navštevoval  základné školy. V povojnovom Slovensku po komunistických perzekúciách bol nútený emigrovať do Maďarska, kde pokračoval v bohosloveckých štúdiách a po absolvovaní teologického vzdelania v roku 1958 bol vo Váci vysvätený za kňaza.
Svoju cirkevnú misiu začal práve vo Váci, keďže politické pomery na Slovensku mu neumožňovali túto prácu vykonávať vo svojom rodisku. V  rôznych funkciách ako kňaz, vikár, dekan a kanonik v maďarských farnostiach ako Tápiógyörgye, Albertirsa, Táp, Jászkarajenő, Hatvan, Csongrád, Budapest, kde podával pomocnú a ochrannú ruku nielen pre dušu, ale významne pomáhal na výstavbe kostolov v Budapešti a v rodnom Budulove.
Financie na stavbu kostola zabezpečoval zo svojich skromných úspor, ale tiež cez rôzne nadácie ako napríklad Kirche in Not a cez inštitúciu Renovabis. Jeho významnou zásluhou je, že budulovský rímsko-katolícky kostol mohol byť slávnostne vysvätený 16. júla 1996. Za svoju nezištnú a vysoko morálnu službu ľuďom bol ocenený v roku 2002 ako čestný občan Budapešti a v roku 2003 cenou čestný občan mesta Moldava nad Bodvou. V tomto roku sa dožil veku 90 rokov.
Ani po oficiálnom ukončení pastierskej misie v roku 2005 nedokázal opustiť svojich veriacich v Budapešti a  hlásal božie slovo, kým mu to zdravie umožňovalo až do 25. septembra 2017 .
Na svoju neoblomnú žiadosť bol slávnostne pochovaný v ním vybudovanom urnovom háji v budapeštianskom kostole svätej Margity Uhorskej, kam sa s ním prišli rozlúčiť aj veriaci z Budulova a zástupcovia mesta Moldava nad Bodvou.
Dňa 13. decembra sa s ním rozlúčili veriaci z rodného Budulova omšou celebrovanou Tamásom Bartal Károlyom – jasovským opátom. Na jeho nezmazateľnú spomienku pre budúce generácie na jeho počesť bola slávnostne odkrytá spomienková tabuľa za prítomnosti Mons. Gábora Bertalana, budapeštianskeho primátora Lászlóa Hajdua a poslancov nášho mesta. Na poslednej spoločnej večeri si veriaci z Budulova aj z Budapešti navzájom vymenili spomienky nielen zo spoločnej návštevy kaštieľa v Betliari, ale pospomínali si aj na všetky kroky nášho pastora, ktorý sa nebál veľkých prekážok a mal vždy väčšiu radosť, keď financie daroval, než keď ich on dostával za svoju neoceniteľnú prácu. Česť jeho pamiatke.
Imrich Ikrényi
poslanec MZ Moldava nad Bodvou