MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

KORONAVÍRUS - Dôležité informácie

Na tejto stránke Vám prinášame aktuálne informácie v súvislosti s Koronavírom (COVID-19).
Stránka bude priebežne aktualizovaná.
Posledná aktualizácia: 03.04. o 15:06


DÔLEŽITÉ KONTAKTY

ÚVZ SR
0917 222 682
novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Košice
0918 389 841
koronavirus@ruvzke.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií
0800 221 234

Informačná stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.korona.gov.sk

Telefónne čísla poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Poliklinike v Moldave
(aktualizovaný zoznam)INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MESTA MOLDAVA NAD BODVOU


3. apríl 2020 (piatok)
Nariadenie primátora
Aktuálne informácie pre rodičov v oblasti školstva

1. apríl 2020 (streda)
Zápisnica z 5. zasadnutia krízového štábu

30. marec 2020 (pondelok)

Oznámenie pre poberateľov hmotnej núdze, sociálnych dávok a náhradného výživného

27. marec 2020 (piatok)
Oznámenie o obnovení zberu triedených zložiek odpadu

25. marec 2020 (streda)
Zápisnica zo 4. zasadnutia krízového štábu

20. marec 2020 (piatok)

Nariadenie primátora mesta č. 17 o dezinfekcii všetkých verejných priestorov

19. marec 2020 (štvrtok)
Zápisnica z 3. zasadnutia krízového štábu
Oznámenie o zmene úradných hodín (platnosť od 20.03.)

18. marec 2020 (streda)

"Sociálny taxík" - sociálna pomoc pre osamelých ľudí a seniorov odkázaných na pomoc iných

17. marec 2020 (utorok)
Oznámenie o spôsobe vyplácania sociálnych dávok v Moldave

16. marec 2020 (pondelok)
Zápisnica z 2. zasadnutia krízového štábu
Oznámenie o dočasných oznámeniach spoločnosti KOSIT a.s.

12. marec 2020 (štvrtok)
Zápisnica z 1. zasadnutia krízového štábu
Oznámenie o zmene úradných hodín (platnosť od 13.03.)

10. marec 2020 (utorok)
Informácia pre obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

9. marec 2020 (pondelok)
Preventívne opatrenia primátora mesta na zamedzenie šírenia nového koronavírusuDÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Letáky s dôležitými informáciami
Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu?

Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (03.04.2020)

Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti (03.04.2020)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(šiesta aktualizácia 30.03.2020)

Závery z Ústredného krízového štábu SR (29.03.2020)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (29.03.2020)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu z 27.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri prijímaní klientov do zariadení sociálnych služieb

Usmerňujúca informácia pre obyvateľov miest a obcí ako naložiť s ochrannými rúškami po skončení ich životnosti

Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(piata aktualizácia 19.03.2020)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020

Zásady zapojenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v čase koronavírusu, ak už sme sa rozhodli s nimi spolupracovať

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou

Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia

Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom)

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19
(štvrtá aktualizácia 13.3.2020)


Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 12.3.2020

Správa o vykonaných preventívnych opatreniach v ZUŠ Moldava nad Bodvou

Letáky s dôležitými informáciami v rómskom jazyku

Odporúčania pre ľudí v rómskom jazyku

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania
v školách a školských zariadeniach

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
(tretia aktualizácia 9.3.2020)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
(druhá aktualizácia 3.3.2020)


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Manuál pre operátorov tiesňového volania pri podozrení na ochorenie koronavírusom COVID-19

Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia - verejná vyhláška

Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Stanovisko hlavného hygienika Slovenskej republiky k uzatvoreniu škôl

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Zavedenie prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave