MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zvonica - cintorín

Miesto realizácie: Areál mestského cintorína, KN-E parc. č. 2, LV 1533 v k.ú. Moldava nad Bodvou
Realizácia stavebných prác sa začala dňa 07. 11. 2018 na základe Zmluvy o dielo s názvom: „Zvonica cintorín Moldava nad Bodvou“, č. VO.: Z/MsÚ/2018/78.
Stručný opis riešenia:
Mesto Moldava nad Bodvou ako investor zrealizovalo objekt elektronicky ovládanej zvonice, ktorá pozostáva z kamenného nosného portálu s ukotvením pomocou železobetónovej pätky do základovej pôdy a z bronzového zvona s elektroinštalačnou jednotkou.
Nosný portál  je vyhotovený z kamenných kusových dielcov veľkosti š/h/v - 300/350/700 mm zo žuly v svetlom odtieni v celkovom počte 16 kusov, ktoré sú vzájomne previazané oceľovými kotvami s prelepením spojov, vrchné ukončenie portálu je v tvare klenby zloženej zo 7 kusov skosením upravených kamenných žulových dielcov;
Ukotvenie portálu je pomocou vystuženého železobetónového základu rozmeru š/h – 2000/1500 mm v nezamŕzajúcej hĺbke;
Zvon s hmotnosťou 55 kg a priemerom cca 400 mm bol vyrobený odliatím z bronzu; na zvone sa nachádza reliéfny nápis;
Pohon zvonu v portáli zabezpečuje elektromagnet s príslušnou kabelážou a ovládaním s časovým spínačom.