MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zriadenie triedy v nevyužívaných priestoroch MŠ

Zriadenie triedy so zázemím v Materskej škole IV. v nevyužívaných skladových priestoroch na Severnej ulici, 045 01 Moldava nad Bodvou, parc. č. C 1020/68, LV 1533, ktorej zriaďovateľom je mesto Moldava nad Bodvou.
 
Zhotoviteľ:  
Mesto Moldava nad Bodvou                                 

Dátum začatia projektu: 05/2016
Dátum ukončenia projektu: 09/2016
 
Vlastné zdroje: 1 944,72 €
Celkové náklady: 1 944,72 €