MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta

Názov: Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra, Moldava nad Bodvou

Miesto realizácie: Hlavná ulica

Investor: Mesto Moldava nad Bodvou

Rozpočtové náklady: 19 870 000,- Sk

Zmluvná cena: 20 092 208,23 Sk

Dodávateľ stavby: EUROVIA Cesty a.s., Osloboditeľov 66, Košice - na základe vereného obstarávania

Začiatok výstavby: 06/2006

Ukončenie výstavby: 11/2006

Popis a parametre stavby: V rámci rekonštrukcie "Zekeres I." boli zrekonštruované priestory historického centra s dôrazom na úpravu kostolného priestoru (okolo katolíckeho kostola), vrátane parčíka na severnej strane kostola, úpravy sa týkali rekonštrukcie chodníkov, priestranstiev, parkovísk, komunikácií a verejného osvetlenia pozdĺž Hlavnej ul. V rámci rekonštrukcie sa vykonala pokládka zámkovej dlažby na nový podklad, úprava zelene, osadenie stožiarov verejného osvetlenia a reflektorov osvetlenia historických budov, odvodnenie spevnených plôch a striech. Priestor bol doplnený lavicami, smetnými košmi, autobusovou zastávkou, pitnou fontánkou a fragmentmi historického opevnenia pri severnej a južnej bráne.

Kapacita:
 - chodníky zo zámkovej dlažby 9.640 m2
 - komunikácie a parkoviská zo zámkovej dlažby 1.705 m2
 - úprava zelene 2.191 m2
 - autobusová zastávka, lavičky, pitná fontánka, odpadkové koše, fragmenty historických brán
 - verejné osvetlenie 65 ks
 - odvodnenie chodníkov, parkovísk a striech
 - osvetlenie kostolov a mestského úradu

Spôsob financovania stavby:
 - príspevok z ERDF vo výške 75%
 - príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 20%
 - vlastné zdroje mesta vo výške 5%

20
21
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18