MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zámer vytvorenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Moldava nad Bodvou dňa 26. 01. 2017 zaslalo Košickému samosprávnemu kraju odboru sociálnych vecí a zdravotníctva požadované údaje ohľadom mapovania záujmu o realizáciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Moldava nad Bodvou, ktoré tvoria podklad na výber uchádzačov o CIZS.