MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA

Názov projektu: Viacúčelové ihrisko s umelou trávou Moldava nad Bodvou

Cieľ projektu:
- Podporovať usporadúvanie športových akcií pre širokú verejnosť bez rozdielu veku so zapojením do pravidelných pohybových činností v rámci voľno časových aktivít.
- Prispieť ku komunikácii medzi rôznymi vekovými kategóriami obyvateľov mesta.
- Zvyšovanie prevencie voči závislosti na návykových a toxických látkach - drogy, fajčenie, alkoholizmus.
- Integrovať zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených občanov.

Cieľová skupina: Všetky vekové kategórie obyvateľov mesta a okolia, zvlášť detí a mládež (prevencia pred nežiaducimi javmi).

   

Miesto realizácie: Mesto Moldava nad Bodvou, areál ZŠ, ul. Československej armády 15

Pôsobnosť projektu: miestna

Udržateľnosť projektu:
- Pravidelné pohybové a športové akcie, súťaže a hry detí, mládeže a ostatnej verejnosti bez rozdielu veku vo futbale, volejbale, nohejbale, basketbale, hádzanej, bedmintone, tenise a iné pohybové aktivity.
- Spolupráca detí, mládeže a dospelých so športovými klubmi okolitých obcí.

   

Rozmery: 40 x 20 m

Celkové rozpočtové náklady: 82 580,78 €

Výška dotácie: 39 832,70 € (Úrad vlády SR)

Podrobný rozpočet:

- 49 496,46 umelý trávnik, mantinely, bránky, stojany, …

- 23 529,39 základová vrstva

- 5 340,72 osvetlenie

- 4 214,21 chodník

- 82 580,78 spolu

- 39 832,70 mínus dotácie

- 42 748,08 náklady mesta

Termín podania projektu do: 11. 1. 2010

Realizácia stavby: máj – jún 2010

Zhotoviteľ stavby: Karol Szabó-Fecsu + M.Cup, s.r.o. Bratislava

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13