MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Súvislé opravy chodníkov 2016

Investor:
Mesto Moldava nad Bodvou

 
Charakter činnosti:
Súvislá oprava

Miesto:
Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie:
Moldava nad Bodvou (sídlisková časť mesta a cintorín mesta)
Budulov (mestská časť)

Špecifikácia:
Chodníky, verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou

Zdôvodnenie stavby:
Súvislá oprava jestvujúcich chodníkov z dôvodu zvýšenia kvality, komfortnosti a bezpečnosti

Typ povrchu:
Zámková dlažba (cca 91%)
   - dlažba HAKA, bezšpárová - normál, rozmer: 20,0 x 16,5 cm, výška: 6 cm a 10 cm, farba prírodná (sivá) a červená (pomer 90% + 10%),
Asfaltový povrch (cca 9%)
   - konečná povrchová úprava z asfaltu, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení II. tr., strednozrnný AC 11 o hr. 50 mm

Cena diela:
165.975,35 Eur s DPH
 
Stručný popis:
Navrhované opravy sú realizované na parcelách mesta. Súčasťou súvislých opráv jestvujúcich chodníkov sú stavebné úpravy aj nájazdových a zjazdových častí chodníkov, príp. vetiev príslušného chodníka, miestami je nutné výškovo upraviť kanalizačné, vodovodné a iné šupátka.
Vo väčšine prípadov sa jedná o opravu jestvujúcich chodníkov, ktoré sú v technicky nevýhodnom stave, jedná sa o chodníky s asfaltovou povrchovou úpravou. Nové chodníky sú navrhované zo zámkovej dlažby, miestami z asfaltu. Navrhovaná je dlažba Haka bez špár má povrch bez skosení s ostrou hranou, je vhodná pre každý typ chodníka, takýto typ dlažby sa používal aj v predchádzajúcom období.