MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Stojisko podzemných kontajnerov – II. etapa

Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v II. etape realizovať dve stanoviská podzemných kontajnerov v lokalite:
     - ulica Oslobodenia v Moldave nad Bodvou, parc. č. C 806, LV 1533, ktorej vlastníkom je Mesto Moldava nad Bodvou,
     - ul. Severná, parc. č. C 1020/2, LV 1533, ktorej vlastníkom je Mesto Moldava nad Bodvou,

Jednotlivé stanovištia budú pozostávať z 2 kusov podzemných kontajnerov na komunálny odpad s objemom 5 m3 a 3 kusov podzemných kontajnerov na separované komodity s objemom 1 x 3 m3 (sklo) a 2 x 5 m3 (papier a plasty). 
V rámci stavby je nutné realizovať zemné práce, vytvoriť podkladný betón s výstužou, osadiť železobetónové prefabrikované nádrže s certifikátom ČSN 75 09 05, zhotoviť zhutnený zásyp zeminou a zálievku prostým betónom medzi nádržami. Do železobetónových nádrží sa následne osadia oceľové, žiarovo zinkované kontajnery na odpad s objemom 5 m3 a 3 m3, kompletne umiestnené pod terénom. Súčasne sa zabezpečí povrch v bezprostrednom okolí stanovišťa spevnenými plochami. Nadzemné vhadzovacie šachty budú kovové so štvorcovou základňou prispôsobené pre možnosť vhodenia odpadu s farebným vyznačením druhov odpadov podľa platnej legislatívy, s popisom v slovenskom a maďarskom jazyku. Súčasťou dodávky kontajnerov bude tzv. „horná podlaha“ a bezpečnostná zábrana.
 
Dátum začatia projektu: prvá aktivita – PD: 03/2017
Dátum ukončenia projektu: 11/ 2017
 
Celkové náklady: nevyčíslené