MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy

Projekt:

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013 / Magyarország - Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007 - 2013

 

Popis projektu:

Názov: Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy / Inkubátorházak hálózata a Bódva-és a Hernád-völgy fejlődése érdekében

Vedúci partner: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Cezhraničný partner: Mesto Moldava nad Bodvou, Kanyaptamenti Községek Társulata

Priorita činnosti:
   - Hospodárstvo a spoločnosť
   - Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť

Miesto: údolie tokov Hornádu a Bodvy (Košický kraj a Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Celkový rozpočet v EUR (s DPH):
   - vedúci partner Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 46 679,77 Eur (38,04 %)
   - cezhraničný partner Moldava nad Bodvou (Košický kraj) 43 274,31 Eur (35,26 %)
   - partner č. 2 Edelény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 16 273,51 Eur (13,26 %)
   - partner č. 3 Komarovce (Košický kraj) 16 486,46 Eur (13,44 %)

Spolu 122 714,05 Eur (100,0 %)
   - výška podpory: 116 578,33 Eur s DPH
   - začiatok projektu: 1. 6. 2009
   - ukončenie projektu: 31. 5. 2010
   - dĺžka projektu: 12 mesiacov

 

Podrobnejší popis ciele projektu:

Rozhodnutie o podaní projektu vzišlo z úspešnej spolupráce, ktorá sa zakladá na dávnejšie existujúcich družobných stykoch medzi partnermi a zo skutočnosti, že všetci v záujme rozvoja podnikania vo svojich regiónoch prevádzkujú podnikateľský inkubátor. Podnikateľské inkubátory existujú a sú v prevádzke v mestách Edelény, Encs, Moldava nad Bodvou a Komárovce. V týchto inkubátoroch sa plánujú vytvoriť a budú prevádzkovať tzv. informačné body. Tu malí a strední podnikatelia dostanú informácie o tom, ako vylepšiť svoju podnikateľskú činnosť, zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.