MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Názov projektu: Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému v meste Moldava nad Bodvou s dôrazom na centrum mesta a sídliskové celky

Cieľ projektu: Zvýšiť bezpečnosť v meste Moldava nad Bodvou vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území mesta

Realizácia projektu: 8-12/2013

Výsledok projektu: Rozšírenie kamerového systému o 4 kamery na týchto miestach:
   - Cintorín
   - Ulica Debraďská
   - Ulica Nová
   - Ulica Kalvínska

Rozpočet projektu:

Celkom: 21 100 EUR

Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality: 15 000 EUR

Vlastné zdroje: 6 100 EUR