MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukčné práce – nájomné byty

Na základe vykonanej obhliadky nájomných bytov a vyhotovení termovíznych snímok je na rok 2017 plánované zateplenie stropnej dosky v podkroví 2 bytových domov. Samotné zateplenie spočíva vo vytvorení doplnkovej izolačnej vrstvy a následné vytvorenie pochôdznej časti z OSB dosiek.
Pre zlepšenie tepelnotechnických a nadväzujúcich hygienických podmienok je naplánovaná revízia okenných konštrukcií a následne ich nastavenie, výmena tesnení.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti budú v podkroví objektov vyhotovené strešné výlezy, potrebné na splnenie požiadaviek požiarnej odolnosti bytových domov.

Zhotoviteľ:
EURO-PLECH, s.r.o.

Dátum začatia projektu: 01/2017
Predpokladaný dátum ukončenia projektu: 08/2017
 
Celkové náklady: