MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica

Predmetom tejto stavebnej akcie je náhrada nevyhovujúceho, fyzicky opotrebovaného VN 22 kV vzdušného vedenia a to káblovým vedením uloženým v zemi.

Z dôvody hustoty jestvujúcich inžinierskych sietí a ich križovania na Podhorskej ulici je nutné rozšírenie jestvujúcej miestnej komunikácie smerom k jestvujúcemu VN 22 kV vzdušnému vedeniu o cca 1,5 m, čo zabezpečilo mesto. Po rozšírení miestnej komunikácie je možné VN 22 kV vedenie uložiť v zemi súbežne s miestnou komunikáciou mimo cestné teleso.

 

Miesto realizácie: ul. Podhorská

Celkové rozpočtové náklady: prekládka je financovaná VSD, a.s. Košice

Realizácia stavby: júl – august 2010

Akciu zastrešuje: Východoslovenská distribučná, a. s. Košice + Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: IKOZ Košice + Szabó Karol – Fecsu Moldava nad Bodvou

01
02
03