MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná

Miesto realizácie: Materská škola Severná Moldava nad Bodvou
 
Realizácia stavebných prác sa začala na základe Zmluvy o dielo s názvom: „Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná“, č. 918/2019.
 
Stručný opis riešenia:
Mesto Moldava nad Bodvou ako investor zrealizovalo stavebné práce v rozsahu:
- demontáž existujúcich dverných a okenných výplňových konštrukcií;
- montáž plastových okien jednokrídlových s izolačným dvojsklom a jednokrídlových plastových vchodových dverí;
- osadenie parapetov a oplechovanie atiky;
- demontáž ľahkých stenových konštrukcií so zachovaním nosného oceľového skeletu;
- obloženie stien z dosiek OSB;
- montáž a úprava sadrokartónových dosiek na OSB dosku z interiéru;
- maľba akrylátová z interiéru;
- zateplenie stien kontaktným zatepľovacím systémom a nanesenie silikónovej omietky s výstužnou sklotextilnou mriežkou z exteriéru;
- odvoz sute na skládku.
 
Celkové náklady na rekonštrukciu sú v hodnote 24.709,92 € s DPH.