MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia Novej ulice

Mesto Moldava nad Bodvou ako investor zrealizovalo I. etapu komplexnej rekonštrukcie spevnených plôch na Novej ulici v Moldave nad Bodvou v súlade s Projektovou dokumentáciou stavby: MOLDAVA NAD BODVOU – KOMUNIKÁCIA NA ULICI NOVÁ vyhotovenej spol. DATA-INTOP. Zhotoviteľom diela bol na základe ZoD č.1283/2019 spol. E.T.K., s.r.o. v zastúpení Ing. Tiborom Kozmannom.
 
Z rozpočtových dôvodov je stavba rozdelená na 7 samostatných stavebných objektov -SO 01 – SO 07.
V prvej etape výstavby sa zrealizovali stavebné objekty:
 
SO 01 – Rekonštrukcia vozovky na ulici Nová
Rekonštrukcia sa realizovala od križovatky ulíc Nová a Námestie budovateľov s ukončením na križovatke ulíc Nová a Severná. Celková dĺžka rekonštrukcie bola 243,70 m, s priemernou šírkou komunikácie 5,80 m.
 
SO 02 – Rekonštrukcia chodníka na pravej strane komunikácie
V zmysle PD sa odstránila vrchná asfaltová vrstva chodníka, podkladové vrstvy chodníka sa využili pri budovaní novej konštrukcie chodníka, ktorá bola zrealizovaná ako zámková dlažba. Pri vozovke ulice sa vybúrali cestné obrubníky a nahradili sa novými v správnej výške.  Skladba chodníka bola zrealizovaná tak, aby konštrukcia vydržala aj občasný prechod ľahkých nákladných vozidiel, štandardne na zimnú a letnú údržbu.
 
SO 03 – Rekonštrukcia chodníka - napojenie na vstup do bytových domov
Z chodníka popri hlavnej komunikácie sa zrealizoval prípojný chodník samostatne do každého vchodu obytných domov. Všetky napojenia sa opravili tak, aby povrch prípojného chodníka tvorila zámková dlažba.
 
Realizácia II. etapy prác je plánovaná v roku 2020.