MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia kultúrneho domu Budulov

Samotná rekonštrukcia kultúrneho domu v mestskej časti Moldavy nad Bodvou v Budulove pozostáva v zmene dispozície 1. NP objektu, výmene okien a výmene strešnej krytiny v časti sedlovej strechy a výmene elektroinštálácií v celom objekte.
V súčasnosti sa v budove na 1. NP nachádzajú dve už nepoužívané kuchyne v nevyhovujúcom stave. Hlavným účelom rekonštrukcie je vytvoriť miestnosti vyhovujúce pre catteringové služby na zabezpečenie podávania teplých či chladených jedál. Dispozičné zmeny spočívajú vo vytvorení miestnosti Prípravovne s prislúchajúcim suchým skladom a upratovacou miestnosťou, vo vytvorení catteringovej miestnosti na vystavenie teplých pultov a švédskych stolov, vytvorenie nových hygienických zariadení a šatne pre zamestnancov, šatne pre hostí a miestnosti kamerovej serverovne pre umiestnenie techniky na nahrávanie kamerových záznamov pre mestskú časť Budulov.
Rekonštruované budú aj hygienické zariadenia pre hostí kde bude vymenený keramický obklad a dlažba, vyhotovia sa nové stierky, osadí sa SDK podhľad s osvetlením. V hlavnej chodbovej komunikácii a schodisku sa odstránia pôvodné maľby a pôvodné dlažby, ktoré budú nahradené novou keramickou dlažbou. Vyhotovia sa nové stierky a SDK podhľad s osvetlením. Na celom 1. NP sa vymenia sanitačné zariadenia a dverné konštrukcie.
V samotnej sále sa odstráni drevený obklad, vyhotoví sa nová elektroinštalácia, osadia svietidlá, rekonštruuje parketová podlaha, a vyhotovia sa nové stierky a kryty vykurovacích telies.
Rekonštrukcia sedlovej strechy spočíva vo výmene strešnej plechovej krytiny, paropriepustnej fólii a osadení nových klampiarskych prvkov a dažďových žľabov a zvislých zvodov. Odstránia sa nefunkčné komínové telesá v nevyhovujúcom stave.
V celej budove je navrhnutá výmena pôvodných drevených okien za plastové s iz. trojskom a taktiež výmena výplňových konštrukcií oboch vstupov, kde budú pôvodné drevené dvojkrídlové dvere s bočnými svetlíkmi nahradené hliníkovými rovnakej šírky.
Taktiež je navrhnutá výmena konštrukcie prístreškov a krytiny nad vstupmi do budovy. Schodisko hlavného vstupu bude sčasti upravené rampou pre jednoduchší vstup napr. kočíkov a imobilných osôb.

Dátum začatia projektu: 02/2017
Dátum ukončenia projektu:
 
Celkové náklady: