MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou

Popis projektu: Mesto získa nové úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom.

Miesto realizácie projektu: Mesto Moldava nad Bodvou

Prioritná os 2: Energetika

Názov opatrenia: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Výška poskytnutého príspevku

   - Intenzita pomoci NFP 95 %

   - Oprávnený výdavok 231.704,80 Eur

   - Výška NFP 220.119,56 Eur

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF

Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2

Dátum začatia realizácie: 1. 1. 2014

Dátum ukončenia realizácie: 31. 1. 2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva

www.economy.gov.sk

Projektant: Združenie TELEMANAGEMENT

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie.