MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Moldava nad Bodvou, regenerácia rómskeho osídlenia

Cieľ projektu: Obnova hmotnej infraštruktúry rómskej osady Budulov v meste Moldava nad Bodvou v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Miesto realizácie projektu: Ul. Budulovská

Začiatok realizácie: 5/2014

Ukončenie realizácie: 6/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu:

   Celkové oprávnené výdavky: 558 603,93 EUR
   Výška NFP: 530 673,73 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR