MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou

Predmetom stavby je výstavba polyfunkčného obytného domu s nájomnými bytmi. Navrhovaná stavba je umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta. Stavba je začlenená do obytnej zóny s viacpodlažnou zástavbou a zámer jej výstavby je v súlade s rozvojovým zámerom mesta.

Polyfunkčný obytný dom pozostáva z dvoch sekcií s celkovým počtom bytov 50 bytových jednotiek, z toho:

 • 1-izbové – 18 bytov
 • 2-izbové – 28 bytov
 • 3-izbové – 4 byty

Súčasťou objektu sú aj ponukové priestory pre občiansku vybavenosť samostatne prevádzkyschopné, podľa požiadaviek mesta (upresní sa počas realizácie). V objekte sú 4 byty pre telesne postihnutých na 1 n.p.

Polyfunkčný obytný dom bude doplnený o prístupové a obslužné komunikácie, pešie priestranstvá pred vstupom do objektu a odstavné parkoviská osobných áut. Je plánovaný aj suterén, kde je zabezpečené podzemné parkovanie pre vlastníkov bytov.

Pred staveniskom sa nachádzajú všetky inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizácia. Elektrické vedenie a plynovod.

Stavba je členená na tieto stavebné objekty:

 • SO – Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty
 • SO 01 Bytový dom - zdravotechnika
 • SO 02 Vodovodná prípojka
 • SO 03 Kanalizačná prípojka
 • SO 04 Elektroprípojka
 • SO 05 Pripojovací plynovod
 • SO 06 Komunikácie a spevnené plochy
 • SO 07 Terénne a sadové úpravy
 • SO 08 Verejné osvetlenie
 • SO 09 Teplovod

Lokalita: ul. Nová v Moldave nad Bodvou, oproti penziónu Bodvatel

Autor projektu: architektonická kancelária ARKA, s.r.o. Košice
Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Zmluvný zhotoviteľ stavby: Inžinierske stavby, a.s.

Plánovaný termín výstavby: v prípade schválenia r. 2011

Predpokladaný rozpočet: 3.950.570,84 € (z toho nájomné byty - 2.478.710,86 €, polyfunkčná časť - 960.867,76 €, zvyšná časť - inžinierske siete)

Financovanie: ŠFRB (štátna fond rozvoja bývania) + Ministerstvo výstavby + vlastné zdroje mesta + iné zdroje

Termín podania projektu:
  - 15. 2. 2010 - prvé podanie projektu
  - marec 2011 - opätovné podanie projektu

Rozpis nájomného:
byt:                               podlahová plocha:             nájomné za byt (€/rok):
1-izbový                       45,41 m²                              1.140,50
2-izbový                       66,86 m²                              1.679,00
3-izbový                       69,99 m²                              1.758,00

 

Situácia

01
02